Алуминиумски или поцинкувани конструкции за фотонапонски системи

K2 systems Конструкции за Рамни кровови Конструкции за Коси кровови со керамиди Конструкции за Коси кровови со трапезен лим Конструкции за монтажа на земја SCHLETTER Конструкции за Рамни кровови Конструкции за коси кровови Конструкции за фасадно инсталирање Конструкции за отворени простори Конструкции за паркинг простори ALUMERO Конструкции за рамен кров Конструкции за коси кровови Конструкции…

Фотонапонски системи за производство на топла вода

Fronius Ohmpilot претставува регулатор на потрошувачка наменет да го користи вишокот на енергија од фотонапонскиот систем со цел да ја загрева водата. Благодарение на континуираната прилагодлива регулација од 0kW до 9kW , вишокот на енергија може да биде високо ефикасно употребен и да биде пренасочен кон потрошувачите во објектот. Fronius Ohmpilot првенствено се користи за…

Преносни (мобилни) фотонапонски системи

Мобилните Фотоволтаични (PV-PhotoVoltaic) системи од серијата Моби-АС се дизајнирани да овозможат снабдување со електрична енергија секаде и секогаш каде што е потребно. Главна карктеристика на Моби-АС серијата е подвижноста, мобилноста. Фотонапонските панели се интегрирани во структурата на системот и преку нивните механизми за отворање/затворање овозможуваат снабдување со електрична енергија за помалку од 1 (една) минута.…

Ветерни генератори за производство на електрична енергија

Мали ветерни генератори со мала почетна брзина на задвижување (<1m/s) и почетно производство при мала брзина на ветер (<2,0 m/s) Модел ARBL300 ARBL600 ARBL1500 Номинална моќност (W) 300 600 1500 Излезен напон (V) 12/24/48 12/24/48 24/48/72/96 Дијаметар на ротор (м) 1,22 1,58 2,7 Почетна брзина на ветер (m/s) 0,8 0,8 1,0 Почетна генерирачка брзина (m/s)…