Мобилните Фотоволтаични (PV-PhotoVoltaic) системи од серијата Моби-АС се дизајнирани да овозможат снабдување со електрична енергија секаде и секогаш каде што е потребно. Главна карктеристика на Моби-АС серијата е подвижноста, мобилноста.

Фотонапонските панели се интегрирани во структурата на системот и преку нивните механизми за отворање/затворање овозможуваат снабдување со електрична енергија за помалку од 1 (една) минута.

Моби-АС серијата не бара никава инсталација, се е веќе поврзано и конфигурирано.

Во зависност од потребите, можни се повеќе изведби и опции на опрема кои го прават ова решение високо прилагодливо, применливо за различни надворешни и внатрешни потреби/апликации.

Технички спецификации

Модел Моби-АС250 Моби-АС50
Инсталирана моќност (Wp) 2250 450
Номинална Моќност на Инвертор (W ) 3200 1000
Батерии (тип) Deep-Cycle Flooded/Semi traction AGM
Вкупен капацитет на батерии (Wh) 11520 4080
Димензии-Затворени (cm) 160x160x100 (h) 70x70x70 (h)
Димензии-Отворени (cm) 300x418x300 (h) 155x210x120 (h)
Тежина (Kg) 550 150
Дополнителни Опции 23,04 kWh мах. бат. капацитет
4 kW инвертор
Паралелно поврзување до 6 сист.
DC излез 12V / 24V / 48V
AC излез 230V / 50Hz
3-фазен излез со 3 или 6 системи
можно полнење и со ветерница/ЕВН
5,76  kWh мах. бат. капацитет
1,5 kW инвертор (само со 5,76 kWh батерии)
2,4 kW инвертор (само со 5,76 kWh батерии)
DC излез 12V / 24V
AC излез 230V / 50Hz
можно полнење и со ветерница/ЕВН