Модел SP-0,5-80-28 SP-2-120-25 SP-1,25-210-80 SP-4-500-57 SP-4-500-62 SP-12,5-1000-44
500 l/h 2000 l/h 1,25 l/h 4000 l/h 4000 l/h 12500 l/h
Технички карактеристики:
Напон 12 V 24 V 36 V 48 V 48 V 110 V
Моќност 80 W 120 W 210 W 500 W 500 W 1000 W
Макисмален проток 500 l/h 2000 l/h 1250 l/h 4000 l/h 4000 l/h 12500 l/h
Максимална длабочина 28 m 25 m 80 m 57 m 62 m 44 m
Дијаметар на излезен отвор ¾ “ 1 “х 1 “ ¾ “ 1 ¼ “ 1 ¼ “ 2 “
Спецификација:
Соларна пумпа 1 пар. 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc
Контролер со MPPT тракер IP65 1 пар. 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc 1 pc
Сензори за ниво на вода да да да да yes yes
Број на панели и моќност 1x160Wp 2x260Wp 2x160Wp 3x260Wp 3x260Wp 5x260Wp
Димензии и тежина на пумпа: 790 x 255 x 155 mm, 10 kg 470 х 310 х 160 mm, 11 kg 790 x 255 x 155 mm, 10 kg 830 x 380 x 155 mm, 15 kg 831 x 380 x 155 mm, 15 kg 830 x 380 x 155 mm, 21 kg
Димензии и тежина на панели: 1510 x 685 x 55 mm, 14 kg 1800 х 1050 х 55 mm, 19 kg 1510 x 685 x 110 mm, 25 kg 1800 x 1050 x 180 mm, 57 kg 1801 x 1050 x 180 mm, 57 kg 1800 x 1050 x 240 mm, 95 kg
Гаранција (месеци) 36 36 36 36 36 36